КОНСУЛТАЦИИ
Face to face
On-line

Phone


УСЛУГИ

Microneedling

Dermaplaning

Dermal Fillers


AVICENNA GROUP, ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ